Viktig milstolpe när transformator installeras i Skanstull – samarbete stärker Sveriges energisystem

Svenska kraftnät driver ett femtiotal projekt i Stockholm för att bygga ut och förstärka transmissionsnätet, flera av dem tillsammans med region- och lokalnätsägarna. Nu läggs ytterligare en viktig pusselbit på plats när den första av två transformatorer installeras på site i Skanstull. Omkring 1,5 miljoner invånare kommer att kunna dra nytta av utbyggnaden och upprustningen av Stockholms elnät.

 

Projektet präglas av ett gott samarbete mellan nätägaren Svenska kraftnät, leverantören Linxon och produktleverantören Hitachi Energy. Även Skanska och Kraftdragarna är anlitade som professionella underleverantörer för byggnation och transporter.

Den nya stationen Skanstull byggs i Mårtensdal, i utkanten av Hammarby Sjöstad, granne med Fryshuset, söder om Södermalm. Byggnaden är arkitektritad och står i stora delar på plats. Under en tid har det arbetats med husinstallationer och nyligen inleddes installationen av ett gasisolerat ställverk (GIS) med kontrollsystem samt en krafttransformator som utgör hjärtat i stationen.

 

“Den första transformatorn och reaktorn transporterades från Ludvika med järnväg till hamnen i Norrköping. Där skedde omlastning till pråm för den fortsatta resan mot Stockholm”, säger Ingela Hålling, vd för Linxon Sverige.

 

 

I december anlände ytterligare en pråm med den andra transformatorn och reaktorn till stationen. När station Skanstull är färdig sommaren 2023 står kablarna från Snösätra först på tur att kopplas in, därefter ansluts Ellevios 220 kV station. Stationen är också förberedd för de 400 kV kablar som ska anslutas från Anneberg-Skanstull.

 

“Transmissionsnätet i Stockholm är i stort behov av förstärkning och högt prioriterat med de projekt som drivs här och stationen i Skanstull som en av flera viktiga knutpunkter för den större helheten med att öka kapaciteten jämfört med idag”, säger Per Eckemark, divisionschef, Nätdivisionen, Svenska kraftnät

 

 

“Vi är mycket glada över att få leverera utrustningen till Skanstull och att vi kan bidra till utvecklingen av ett flexibelt, säkert och hållbart elsystem i Stockholm. Vår leverans av transformatorer, GIS-ställverk, reaktorer och kontrollsystemet MicroSCADA pro består av världsledandeteknik från våra fabriker i Ludvika och Schweiz”, säger Tobias Hansson, vd för Hitachi Energy i Sverige.