Linxon uppgraderar en 400 kV luftisolerad transformatorstation för Svenska kraftnät, belägen i Storuman i norra Sverige.

 

Den befintliga transformatorstationen i Grundfors närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. En ny toppmodern transformatorstation med modern teknik kommer att bidra till att bygga in högre överföringskapacitet i nätet.

För att lära sig mer om den nya transformatorstationen kom nyligen representanter från Storumans kommunstyrelse och näringslivskontor på besök till byggarbetsplatsen i Grundfors. Svenska kraftnät och Linxon stod som värdar för detta evenemang och tog med besökarna på en kall men energigivande rundvisning på anläggningen.

”Vi hade en bra dialog och fick en unik inblick i ett projekt som är väldigt viktigt för infrastrukturen i vår kommun”, säger Johan Duvdahl, näringslivschef för Storumans kommun.

 

“Välkomsthälsning och HSE-genomgång”, från vänster Conny Nikolaisen Linxon, Michelle Nykvist och Marcus Åkerlind, Svenska kraftnät.

Conny Nikolaisen, projektledare på Linxon, menar att interaktionen med lokala intressenter är mycket viktig för att skapa öppenhet och förtroende och att det bidrar till goda framsteg i projektet.

 

”Tillsammans med Svenska kraftnät tycker vi att det är riktigt givande att ha ett nära samarbete med det lokala samhället. När det gäller Grundfors har vi samarbete med flera mycket duktiga lokala leverantörer. Som ett exempel behöver vi boende för våra platsarbetare, vi behöver grävarbeten och snöröjning under vintern”.

 

”God dialog med berörda kommuner är viktigt i varje projekt Svenska kraftnät utför. Det är roligt att det finns ett stort lokalt intresse för våra investeringar”, konstaterar Anders Lundvall, programledare för Svenska kraftnäts stationsprojekt.

 

”Transformatorstationen är en möjliggörare för framtida grön energi såsom vindkraft och den energiomställning som behöver ske både i Sverige och globalt”, säger Finn Jonung, Operations Director för Linxon i Sverige.

 

 

 

Storumans kommunstyrelse och näringslivskontor på rundvandring på site.

 

Fakta:

Stationen i Grundfors byggdes i mitten av 1950-talet och har nått sin tekniska livslängd. För att öka driftsäkerheten i transmissionsnätet flyttar och förnyar Svenska kraftnät stationen genom att bygga en ny station intill den gamla som sedan ska rivas när den nya tas i drift. Den nya stationen byggs på ett stationsområde intill den befintliga stationen.

Arbetet påbörjades sommaren 2020 och den nya stationen beräknas tas i drift hösten 2022. Därefter kan den gamla anläggningen rivas, vilket kommer att ske 2023. Investeringskostnaden för Svenska kraftnäts projekt är 398 miljoner kronor. Stationen har bland annat en linje till Norge, en linje mellan SE1 och SE2 och två södergående linjer.

Ställverket kommer att vara luftisolerat, vilket är den vanligaste typen av ställverk i Sverige. Luftisolerade ställverk blir stora till ytan, eftersom avstånden mellan spänningsförande delar behöver vara större för att säkerställa funktionell drift och personsäkerhet. Det nya ställverket eliminerar avbrott och kommer att göra elnätet mer stabilt.

 

Storumans kommunstyrelse och näringslivskontor på rundvandring på site.