Linxon vinner order på nyckelfärdiga transformatorstationer till Vattenfall Eldistribution i Sverige

 

Linxon har valts ut av den svenska region- och lokalnätsägaren Vattenfall Eldistribution att leverera 400 kV, 220 kV och 132 kV transformatorstationer till Hagby i norra Stockholm.

 

”Linxon kommer att bygga en ny 132 kV-station med 8 fack för utgående transmissionslinjer, utöka en 400 kV transformatorstation med 2 fack samt riva och ersätta delar av ytterligare en 220 kV transformatorstation. De nya anläggningarna kommer att vara i drift till våren 2025.”

“Med lång erfarenhet av nya- och uppgraderingsprojekt är vi stolta över att ta oss an detta komplexa projekt och kommer att hålla avbrotten till ett minimum under hela byggfasen”,
säger Ingela Hålling, Vd för Linxon Nordics.

 

Vattenfall Eldistribution är den största ägaren och operatören av regionnät i Sverige och bland de tre största aktörerna inom lokalnät. De äger och driver 13 000 mil region- och lokalnät i västra, mellersta och norra Sverige och levererar el till cirka 900 000 kunder – hushåll, företag, industri och samhälle. (Källa Vattenfall Eldistribution).

 

Renoveringen av Hagby transformatorstation är en del av ett övergripande projekt för att möta ökade behov av strömförsörjning genom att stärka transmissionsnätet i Stockholmsregionen. I en tid av ökade energikostnader är moderniseringen utformad för att både öka prestandan och minska framtida underhållskostnader, samtidigt som den säkerställer minimal miljöpåverkan.

 

Linxon bygger infrastruktur för att förse världen med koldioxidfri energi. Vi söker leveransalternativ och arbetsmetoder som avsevärt minskar koldioxidutsläppen, vare sig det gäller design, upphandling och konstruktion. Det nya kontraktet bygger på ett tidigare samarbete mellan parterna, där Linxon i maj 2022 vann order från Vattenfall Eldistribution för att tillhandahålla två andra nyckelfärdiga transformatorstationer som ersätter gammal utrustning i Gullarängen och Nynäshamn.

 

“Vi tackar Vattenfall Eldistribution för det förnyade förtroende för Linxons expertis inom kraftöverföring och är glada över att vara en del av deras vision att uppgradera elnätets kapacitet och prestanda i Sveriges huvudstad”, tillade Ingela Hålling.

 

Om Linxon

Linxon grundades 2018 och kombinerar SNC-Lavalins projektledningsexpertis och Hitachi Energys branschledande tekniska kunskap i ett partnerskap som bildar ett av dagens ledande ingenjörsföretag. Linxon bygger infrastruktur för att förse världen med koldioxidfri energi genom att erbjuda nyckelfärdiga ställverk för krafttransmission, förnybar energi och transportlösningar.

www.linxon.com

Mer information

Kristina Holmström Matses

Head of Communications

kristina.holmstrom-matses@linxon.com